Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom zakonodavstvu
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Igor GLIHA
Sažetak:
Pravo umjetnika izvođača jedno je od srodnih prava koja u autorskopravnom sustavu zauzimaju mjesto pokraj autorskog prava. Važan pravni izvor za srodna prava jesu višestrane međunarodne konvencije kojima se u pravilu određuje minimalni sadržaj prava i pitanje pružanja nacionalnog tretmana strancima. Pravo umjetnika izvođača u hrvatskom pravnom poretku sastoji se od imovinskopravnih i osobnopravnih ovlasti. Sadržaj prava umjetnika izvođača omogućuje da izvođač ima pravnu vlast na svojoj izvedbi na koju ne utječe činjenica da razvoj tehnologije omogućuje korištenja nepoznata u trenutku nastajanja izvedbe, pa prema tome izvođač ima pravnu vlast na izvedbi i u digitalnom okružju.
Hashtags: