Propisivanje mjerila i odlučivanje o dodjeli i plaćanju naknade kod dodjele grobnog mjesta, te godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Propisivanje mjerila i odlučivanje o dodjeli i plaćanju naknade kod dodjele grobnog mjesta, te godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Prilikom donošenja Zakona o grobljima (Nar. nov., br. 19/98. - u nastavku: Zakon) namjera zakonodavca išla je, između ostalog, u smjeru obvezivanja jedinica lokalne samouprave da na egzaktan način normiraju određena prava i obveze građana i uprave groblja s ciljem da se spriječi "paušalno" odlučivanje. Poznato je, naime, da takvo odlučivanje može objektivno dovesti do ugrožavanja interesa kako građana tako i uprave groblja, što se nažalost u praksi nerijetko događa zbog neodgovarajućih propisa jedinica lokalne samouprave.

Stoga je u pristupu ovoj problematici potrebno osobitu pažnju obratiti na pravila iz čl. 18. Zakona koja se odnose na mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnih mjesta i mjerila za plaćanje godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

Hashtags: