Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Časopis: Pravo i porezi - 7.2001
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Stranica:
74.
Autor/i:
Sažetak:
    Tumačenje u svezi sa Zakonom o upravnim pristojbama
  • Posebni porez na kupljena ili darovana vatrogasna vozila
  • Posebni porez na bezalkoholna pića - aromatizirani sirupi
  • Primjena čl. 7., st. 2., t. 10. Zakona o upravnim pristojbama
  • Pravo povrata svote posebnog poreza na kavu pri izvozu kave?
  • Posebni porez na bezalkoholna pića - voćni sirupi namijenjeni za proizvodnju ili pripremu bezalkoholnih pića
Hashtags: