Ministarstvo pravosuđa

Časopis: Pravo i porezi - 6.2004
Članak:
Ministarstvo pravosuđa
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Izbor zamjenika gradonačelnika
  • Profesionalno obavljanje dužnosti člana gradskog poglavarstva
  • Nespojivost obavljanja dužnosti člana poglavarstva i djelatnika jedinstvenog upravnog odjela iste jedinice lokalne samouprave
  • Položeni državni stručni ispit pred nadležnim tijelom i na temelju propisa koji su bili na snazi za zaposlene u tijelima uprave, u vrijeme polaganja stručnog ispita, priznaje se kao položeni državni stručni ispit
  • Prava ureda državne uprave na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu županije
  • Mirovanje mandata vijećnika
  • Nadležnost za rješavanje zahtjeva i opremanje u ratu oštećenih stambenih zgrada na području županije, koja ne predstavlja područje od posebne državne skrbi ili ratom okupirano područje
Hashtags: