Uvećana plaća i osnovni osobni odbitak pri obračunavanju poreza na dohodak obveznika s područja posebne državne skrbi

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Uvećana plaća i osnovni osobni odbitak pri obračunavanju poreza na dohodak obveznika s područja posebne državne skrbi
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Nedavna ratna zbivanja u RH prouzročila su teške posljedice, osobito u područjima u kojima su se neposredno odvijala. U tim područjima došlo je do znatnog zaostajanja u demografskom i gospodarskom razvitku, u usporedbi s drugim područjima Hrvatske. Ratne posljedice nametnule su hrvatskom zakonodavcu potrebu donošenja zakona što će utvrditi područja o kojima RH posebno skrbi i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak, pa je donesen Zakon o područjima posebne državne skrbi, koji je nakon donošenja doživio nekoliko izmjena i dopuna.
Hashtags: