Obavljanje poslova iz djelokruga županija u jedinicama lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Obavljanje poslova iz djelokruga županija u jedinicama lokalne samouprave
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku opisuje odgovarajuće zakonsko uređenje, na dvojbe i različita mišljenja glede mogućnosti obavljanja poslova u djelokrugu županija u jedinici lokalne samouprave, te na postupak "povjeravanja", odnosno "preuzimanja" poslova u djelokrugu županija u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, za što daje i ogledne primjere akata.

Budući da glede pitanja o predmetu ovoga članka nema iskustava u praksi, a ni objavljenih stručnih radova – koliko je autoru poznato – pri obradi predmeta ovoga članka autor je razmatrao isključivo propise iz predmeta ovoga članka, te se poslužio razmjenom mišljenja s kolegama koji rade na poslovima u lokalnoj i područnoj samoupravi.

Hashtags: