Skupno oporezivanje dobitka u Austriji

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Skupno oporezivanje dobitka u Austriji
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Godine 2005. u Austriji je Zakonom o poreznoj reformi uvedeno oporezivanje poduzetničkih skupina (povezanih osoba) kojima je zamijenjeno dotadašnje oporezivanje povezanih osoba (Organschaft). Skupno oporezivanje uređeno je u čl. 9. austrijskog Poreza na dobit (dalje: aPndobit), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005. Iako su tim Zakonom preuzete neke odredbe oporezivanja povezanih osoba, novi je sustav umnogome moderniziran i usklađen s pravom Europske unije, prilagođen zahtjevnijim trgovačkim i poreznim odnosima, te je ujedno i odgovor na porezne reforme susjednih država, a posebice novih država članica Europske Unije. Uvođenjem skupnog oporezivanja omogućeno je i prenošenje prekograničnih gubitaka, dok je oporezivanjem povezanih osoba bilo moguće jedino saldiranje gubitaka povezanih društava u tuzemstvu. Uz Republiku Austriju, ovakav sustav prenošenja prekograničnih gubitaka i njihovo prebijanje s tuzemnim dobitkom, imaju još samo Danska, Francuska i Italija.
Hashtags: