Ugovorna kazna i Liquidated Damages

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ugovorna kazna i Liquidated Damages
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Sažetak:
Institut ugovorne kazne, koji je bitan čimbenik suvremenih poslovnih transakcija, predmet je razmatranja ovoga članka. U engleskom se pravu za ugovornu kaznu rabi izraz penalties i izraz liquidated damages. Ovi termini u pravnom smislu nisu isti kao ugovorna kazna u europskim kontinentalnim pravnim sustavima. Svrha je ovoga članka opisati razlike koje postoje između pojedinih pravnih sustava u ovome području.
Hashtags: