Dopustivost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka - vjerojatnost tražbine predlagatelja kao procesna pretpostavka

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Dopustivost prijedloga za otvaranje stečajnog postupka - vjerojatnost tražbine predlagatelja kao procesna pretpostavka
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Sanja MIHALIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Stečajni postupak ubraja se u izvanparnične postupke u kojem se podredno primjenjuju odredbe ZPP-a. Stečajni postupak pokreće se na temelju prijedloga ovlaštenog predlagatelja, a samo iznimno po službenoj dužnosti. Ako predlagatelj povuče prijedlog, sud je obvezan obustaviti postupak. Prije utvrđivanja stečajnih razloga, stečajni je sud obvezan ispitati postojanje općih i posebnih procesnih pretpostavaka za postupanje po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Među tim pretpostavkama je i vjerojatnost tražbine predlagatelja kojom se dokazuje postojanje pravnog interesa za pokretanje stečajnog postupka. U slučaju da procesne pretpostavke izostanu, stečajni sud odbacuje prijedlog bez utvrđivanja stečajnih razloga.
Hashtags: