Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
89.
Autor/i:
Sažetak:
    Ograničenja uprave u vođenju poslova (čl. 242. ZTD-a)
  • Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine (čl. 278. ZTD-a)
  • Prijedlog dioničara za izbore (čl. 283. ZTD-a)
  • Isključenje člana iz društva (čl. 420. ZTD-a)
  • Pobijanje odluka skupštine (čl. 449. ZTD-a)
Hashtags: