Sudski registar

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Sudski registar
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
    Brisanje ništavog upisa (čl. 78. SR-a)
Hashtags: