Ministarstvo pravosuđa

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Ministarstvo pravosuđa
Stranica:
96.
Autor/i:
Sažetak:
    Mogućnost pristupanja polaganju državnog stručnog ispita osobe koja nije zaposlena u tijelu uprave
  • Povreda službene dužnosti i primjena odredaba Zakona o državnim službenicima i namještenicima
  • Premještaj vježbenika, državnog službenika iz državnog tijela u tijelo jedinice lokalne samouprave
  • Zapreka za prijam u državnu službu zbog statusa člana društva - osnivača trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
  • Radni staž u struci
  • Polaganje državnog stručnog ispita osobe koja nije zaposlena u tijelu uprave
  • Primjena propisa o ustrojstvu, radnim odnosima, nazivima radnih mjesta i plaćama zaposlenih u agenciji
Hashtags: