Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Radno pravo
Stranica:
121.
Autor/i:
Sažetak:
    Naknada štete zbog diskriminacije na temelju spola kod zapošljavanja
  • Pravo na skraćeno radno vrijeme
  • Isključenje odgovornosti za ozljede u svađi među kolegama na radu: mjerodavna je pretežito bila svrha radnje koja je dovela do ozljeđivanja
Hashtags: