Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
130.
Autor/i:
Sažetak:
  Rok za podnošenje žalbe na porezni akt
 • Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku
 • Pismo o namjeri
 • Tržišna vrijednost nekretnina u odnosu na upisano založno pravo
 • Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova
 • Plaćanje zateznih kamata mjenicom
 • Ugovor o zamjeni nekretnina
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
 • Otkaz radnika i bolovanje, odricanje od otkaznog roka
 • Najava korištenja prava
 • Prekovremeni rad
 • Isplate naknada, potpora i nagrada
 • Uobičajeno boravište, tj. prebivalište poreznih obveznika
 • Porez na dohodak i vlastite dionice
 • Radno vrijeme stalnog sudskog tumača zaposlenog u pravnoj osobi
 • Ugovor o djelu za vrijeme vojnog roka
Hashtags: