Porezni položaj slobodnih zona s aspekta poreza na dodanu vrijednost

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2006
Članak:
Porezni položaj slobodnih zona s aspekta poreza na dodanu vrijednost
Stranica:
82.
Autor/i:
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Sažetak:
Pri isporukama dobara i usluga u slobodnu zonu, te unutar slobodne zone treba voditi računa o tome da se s aspekta poreza na dodanu vrijednost slobodne zone ne smatraju teritorijem Republike Hrvatske. Upravo je zbog toga drukčiji porezni položaj isporuke dobara i usluga u slobodnu zonu, kao i unutar slobodne zone. Više o tome pročitajte u nastavku.
Hashtags: