Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
80.
Autor/i:
Sažetak:
    Odricanje od potraživanja po osnovi udjela u dobit
  • Rad izvan radnog vremena - dohodak od nesamostalnog rada/drugi dohodak
  • Porezni tretman dnevnica za službena putovanja
  • Hrvatska pošta d.d., godišnji obračun poreza na dohodak te primitci po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak
  • Utvrđivanje i oporezivanje primitaka u naravi
  • Isplata zaostalih plaća radnicima hotela "S."
  • Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka - uputa
Hashtags: