Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva - Uprava za rad i tržište rada
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
    Rad s polovicom punog radnog vremena
  • Otpremnina zbog odlaska u mirovinu
  • Ugovor o djelu
Hashtags: