Mjenično pravo

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Mjenično pravo
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Akceptiranje mjenice (čl. 24. ZM-a)
Hashtags: