Bilješke uz financijska izvješća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2007
Članak:
Bilješke uz financijska izvješća
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Dubravka KOPUN, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Svrha bilježaka uz financijska izvješća je pružiti korisnicima dodatne informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvješću o promjeni kapitala niti izvješću o novčanom tijeku, a što je potrebno za razumijevanje tih izvješća. Podrazumijeva se da podaci i tabele koje su korisnicima važne, su objavljene u financijskim izvješćima a samo u nekim slučajevima i informacije koje su važne za odlučivanje i donošenje odluka.U ovom članku dajemo naputke za sastavljanje bilježaka uz financijska izvješća. U ovom članku dajemo naputke za sastavljanje bilježaka uz financijska izvješća, dok su u RRiF, br. 1/07. dana objašnjenja za sastavljanje financijskih i poreznih izvješća.
  1. Uvod
  2. Citati odredaba iz MRS-ova
  3. Primjer bilježaka uz financijska izvješća
Hashtags:
#Računovodstvo