Članovi uprave- umirovljenici na temelju profesionalne nesposobnosti za rad

Datum: 03.12.2011, Subota
Autor: A.B.

U časopisu RRIF br. 11/11. na str 169. pisali smo o obveznom osiguranju članova uprave i izvršnih direktora. Naime, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju te prema Zakonu o doprinosima, članovi uprave i izvršni direktori ako nemaju uređen status obveznog osiguranja, obvezni su prijaviti se na obvezna osiguranja u roku od 8 dana od upisa u sudski registar.

Kada su članovi uprave (i izvršni direktori dioničkih društava bez uređenog obveznog osiguranja) obvezni osigurati se, sami su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa na propisanu osnovicu, te stoga prijavu na obvezna osiguranja podnose sami za sebe, što znači da plaćeni doprinosi po ovoj osnovi nisu troškovi društva, već obveznik plaćanja doprinosa je član uprave.

Osnovica za plaćanje doprinosa za 2011. je 7.657,00 kn. Članovi uprave koji su ujedno i umirovljenici trebaju voditi računa o čl. 90., st. 3. Zakona o mirovinskom osiguranju, prema kojem se umirovljeniku koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost temeljem koje se mora obvezno osigurati, isplata mirovine obustavlja.

S obzirom na to da u objavljenom članku nije bilo izravno navedeno kakvo je postupanje za umirovljenike koji ostvaruju mirovinu po osnovi profesionalne nesposobnosti za rad, napominjemo da se obvezno osiguranje za članove uprave ne odnosi samo na umirovljenike koji su korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ako su negdje drugdje u radnom odnosu.

Prema tome, umirovljenici - korisnici mirovine radi profesionalne nesposobnosti za rad koji nisu nigdje u radnom odnosu (nisu u sustavu obveznog osiguranja) obvezni su osigurati se u slučaju ako su ujedno i članovi uprave odnosno izvršni direktori.

Povratak na vijesti