Članovima uprave ne može se isplatiti neoporeziva otpremnina

Datum: 30.08.2021, Ponedjeljak
Autor: A. B.

Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu te je u određenim slučajevima radnicima zagarantirano pravo na otpremninu samo u slučaju kada poslodavac otkazuje ugovor o radu radniku.

Na fizičke osobe koje su prema propisu o trgovačkim društvima kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštene voditi poslove poslodavca ne primjenjuju se odredbe Zakona o radu na odredbe o ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini. U ovom slučaju postavlja se pitanje prava na isplatu i (ne)oporezivosti otpremnine.

Je li riječ o otpremnini koju treba oporezivati ili se svota predviđena za isplatu može isplatiti bez obračuna poreza na dohodak i prireza, određuju Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. do 32/20.) i Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. do 1/20.).

Dakle, pravo radnika na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnicima o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca koji može biti i odluka poslodavca o isplati, kao što prikazuje sljedeća slika, a porezni propisom se uređuje koja svota utvrđenog prava i pod kojim okolnostima se može isplatiti bez obveze oporezivanja.

Nadalje, prema čl. 4. st. 3. Zakona o radu, fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima (Zakon o trgovačkim društvima -Nar. nov., br. 111/93. do 40/19.), kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Na prethodno navedene osobe ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini.

Dakle, član uprave, izvršni direktor i dr. prethodno naveden osobe koje su zaposlene u društvu u kojem obavljaju svoju funkciju ostvaruju pravo na plaću, naknadu plaće, dodatke na plaću propisane odredbama Zakona o radu, godišnji odmor i dr. ali ne ostvaruju pravo na otpremninu prema odredbama Zakona o radu.

S obzirom na činjenicu da se u slučaju isplate otpremnine članu uprave ne radi o otpremnini koja se može utvrditi prema odredbama Zakona o radu, prema odredbama propisa o oporezivanju dohodaka ne postoji mogućnost isplate neoporezive otpremnine.

Više o tome pročitajte u članku , koji je objavljen u časopisu RRIF br. 9/21.

Povratak na vijesti