Digitalni nomadi

Datum: 22.05.2021, Subota
Autor: H. V.

Novi Zakon o strancima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine, po prvi je put u hrvatsko zakonodavstvo uveo pojam digitalnih nomada, čime je RH među prvima u Europi uvidjela prednosti digitalnog nomadstva i donijela izmjene zakonodavstva kojima se ono omogućuje. Digitalno nomadstvo novi je fenomen kojemu se prilagođava sve više država ne bi li privukle visokoobrazovane ljude koji rade u sektoru digitalnih tehnologija.

Tko su digitalni nomadi? Riječ je o državljanima trećih zemalja koji obavljaju poslove putem komunikacijske tehnologije i to za društvo koje nije registrirano u RH te ne obavljaju poslove odnosno ne pružaju usluge poslodavcima na području RH. Prema tome, digitalni nomadi ne rade za hrvatskog već za stranog poslodavca.

Vezano uz porezni tretman primitaka digitalnih nomada, u odredbama Zakona o porezu na dohodak proširen je obuhvat primitaka koji se ne smatraju dohotkom, između ostalih i za primitke fizičkih osoba ostvarene na temelju stečenog statusa digitalnih nomada. Tako je propisano da se porez na dohodak ne plaća na primitke fizičkih osoba ostvarene po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u RH na temelju stečenog statusa digitalnog nomada.

Više o statusu digitalnih nomada, podnošenju zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u RH te primicima digitalnih nomada i njihovom poreznom tretmanu možete pročitati u članku Digitalno nomadstvo u važećim zakonodavnim okvirima te članku Primitci digitalnih nomada u RH i njihov porezni tretman koji su objavljeni u časopisu PiP br. 5/20.

Povratak na vijesti