Dnevnice za rad na terenu

Datum: 14.05.2021, Petak
Autor: A.B.

Poslodavac radnika može uputiti na obavljanje nekog rada na terenu.

U tom slučaju poslodavac može radniku pod određenim uvjetima neoporezivo isplatit dnevnicu za rad na terenu (terenski dodatak) u svoti od 200,00 kn po danu i to neovisno o broju sati koliko je radnik sati proveo radeći na terenu.

Što se smatra radom na terenu te koji su uvjeti i temelj za isplatu dnevnice pročitajte u članku Dnevnice za rad na terenu objavljenom u časopisu RRIF br. 5/21., str. 66. i dalje.

Povratak na vijesti