Dodatak I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Datum: 31.10.2022, Ponedjeljak
NN br. 127/2022

Dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru propisane su nove osnovice za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama te neka materijalna prava.

Ovaj Dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru se primjenjuje od 1. listopada 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise