Dogradnja nekretnine


Predmet: Ne može se steći vlasništvo /suvlasništvo dogradnjom, nadogradnjom ili preuređenjem zgrade, odnosno prostorija u suvlasničkim, zajedničkim ili tuđim zgradama, kao ni njihovom prigradnjom, ugradnjom ili ulaganjem u njih, ako nije što drugo odredio vlasnik dograđene, nadograđene odnosno prigrađene nekretnine.

Broj presude: Gž-1341/2019-3, od 27. listopada 2020., od 18.01.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

U predmetnom postupku tužiteljica traži da sud utvrdi da je stekla suvlasništvo stana u Z a čija je vlasnica 1 tuženica na temelju građenja kao i da joj tuženici isplate uložena sredstva u adaptaciju navedenog stana na temelju stjecanja bez osnove Odredbom čl 156 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine br 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 dalje ZV propisano je da dogradnjom nadogradnjom ili preuređenjem zgrada odnosno prostorija u suvlasničkim zajedničkim ili tuđim zgradama kao ni njihovom prigradnjom ugradnjom ili ulaganjem u njih ne može se steći vlasništvo ako nije što drugo odredio vlasnik dograđene nadograđene odnosno prigrađene nekretnine dok se o pravu na naknadu primjenjuju pravila obveznog prava ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu