Dokazivanje u radnom sporu


Predmet: Tuženik je, da bi uspio u sporu, trebao (prema pravilu o teretu dokazivanja) dokazati ono što tvrdi i na čemu temelji prijeporne odluke o disciplinskoj mjeri: činjenice (razloge) iz kojih bi proizlazilo da je tužitelj počinio povrede obveza iz radnog odnosa - u odnosu na narav posla kojeg je morao obavljati, ali i da je zbog tih povreda, a uz uvažavanje svih konkretnih okolnosti, bilo opravdano tužitelju izreći tu mjeru.

Broj presude: Rev 2041/2019-6, od 25. veljače 2020.), od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U postupku koji je prethodio ovome utvrđeno je kako je to dijelom navedeno i u odluci ovoga suda posl br Revr 36 2017 2 od 12 rujna 2017 da je tužitelj u radnom odnosu obavljao poslove tajnika tuženika a odlukom tuženika Klasa 112 02 94 01 32 ur br 61 01 94 1 od 27 siječnja 1994 raspoređen je na radno mjesto pravnog referenta kod tuženika da je 17 veljače 1994 dekan tuženika zatražio pokretanje disciplinskog postupka protiv tužitelja jer da u razdoblju od nekoliko posljednjih mjeseci izostaje s radnog mjesta 2 3 sata svakodnevno a da o razlozima izostanka nikoga nije obavijestio niti od bilo koga dobio suglasnost za takav postupak dakle neopravdano napuštao radno mjesto u toku radnog vremena je često prijetio suradnicima i ponašao se na način kojim je izazivao nemir i narušavanje radne discipline dakle grubo i nepristojno se ponašao prema ostalim djelatnicima u više navrata odbio izvršiti naloge Povjerenstva iako ih je upravo on bio dužan sprovesti dakle odbijao izvršiti poslove i radne zadatke kada za to ne postoje opravdani razlozi pa da je time počinio i to dijelom iz točke 1 lakšu povredu radnih obveza a ostalim djelima teže povrede sve opisane u čl 28 i 31 Pravilnika o odgovornosti kod tuženika da je 25 veljače 1994 Disciplinska komisija tuženika riješila rješenjem klasa 114 04 94 01 05 ur br 61 01 94 4 da je tužitelj odgovoran za ono što mu je zahtjevom za pokretanje disciplinskog postupka stavljeno na teret pa je tužitelju izrečena disciplinska mjera prestanka radnog odnosa da tuženik u ovome sudskom postupku nije dokazao da je tužitelj počinio bilo lakšu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu