Donesen je novi Zakon o mirenju

Datum: 11.02.2011, Petak
Autor: A.V.

U svrhu olakšavanja pristupa mirenju, kao odgovarajućem postupku rješavanja sporova, osiguravanja raspoloživosti mirenja, jačanja svijesti o mirenju kroz poticanje primjene mirenja, te osiguravanja uravnoteženog odnosa između mirenja i sudskog postupka, Hrvatski sabor je donio novi Zakon o mirenju (Nar. nov., br. 18/11.), koji stupa na snagu 17. veljače 2011., a stupanjem kojega prestao je vrijediti stari (istoimeni) Zakon o mirenju iz 2003.

Novim se Zakonom uređuje mirenje u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati (primjerice, postupaka pokrenutim povodom tužbi radi isplate, tužbi radi naknade štete, radnih sporova i dr.).

Detaljnije o ovom Zakonu možete pročitati u idućem broju časopisa Pravo i porezi.

Povratak na vijesti