Doprinos za šume plaća se po stopi od 0,0525% umjesto dosadašnjih 0,07%

Datum: 29.06.2010, Utorak
Autor: Š.G.

Prema Zakonu o izmjenama Zakona o šumama (Nar. nov. br. 80. od 28. lipnja 2010.), doprinos za opće korisne funkcije šuma plaća se po stopi od 0,0525% umjesto dosadašnjih 0,07%. I dalje je osnovica ukupan prihod kao što je bilo i do sada.

Prema tome, stopa doprinosa smanjena je za 25% tj. 0,0525/0,07 = 0,75. To znači da se i svota koja se plaća može smanjiti za 25%. Ako npr. obveznik uplate doprinosa do sada plaćao taj doprinos u svoti od 10.000,00 kn tromjesečno to znači da će ubuduće plaćati 7.500,00 kn tj. 10.000,00 – (10.000,00 x 0,25) = 7.500,00 kn.

Izmjene Zakona o šumama stupile su na snagu 1. srpnja 2010., a što znači da se uplata predujma koja se treba obaviti do 30. lipnja za drugo tromjesečje plaća prema konačnom obračunu za 2009. (iz red. br. 10 OKFŠ obrasca), a tek uplata za treće tromjesečje koja dospijeva 30. rujna može se smanjiti za predviđenih 25%. Drugim riječima, obveza za uplatu 30. rujna može se izračunati na način: red. br. OKFŠ obrasca za 2009 x 0,75.

Povratak na vijesti