Elektronička ovrha

Datum: 21.09.2021, Utorak
Autor: A. V.

Zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020. godine unesene su novine u sustav ovrhe, posebno u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Kao novina ističe se elektronifikacija ovršnog postupka, posebno ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave. Tako bi se ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave trebao pokretati podnošenjem prijedloga za ovrhu općinskom sudu na čijem području ovršenik ima prebivalište ili sjedište putem informacijskog sustava, na propisanom obrascu elektroničkim putem u strojno čitljivom obliku.

Dana 15. rujna 2021. godine, stupio je na snagu Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (Nar. nov., br. 43/21. i 94/21., dalje: Pravilnik), kojim se propisuju obrasci iz Ovršnog zakona, način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku.

To praktički znači da će se prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (račun, mjenica, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga i dr.) podnositi sudu putem spomenutog obrasca, koji će ga dalje prosljeđivati javnom bilježniku.

Međutim, važno je napomenuti da je Pravilnikom propisano da će ministar pravosuđa i uprave RH donijeti odluku kojom će utvrditi jesu li ispunjeni tehnički uvjeti za elektroničku komunikaciju između sudionika u postupku. Takva odluka u ovom trenutku još nije donesena pa se do njezina donošenja prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, iznimno mogu podnijeti u fizičkom (papirnatom) obliku (u strojno čitljivom obliku) dok se odlukom koju donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa ne utvrdi da su ispunjeni tehnički uvjeti za podnošenje isključivo elektroničkim putem.

Za detaljne naputke, v. u novom broju časopisa RRiF br. 10/21.

Povratak na vijesti