Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svijetlu novog Pravilnika

Datum: 22.04.2015, Srijeda
Autor: Z.T.

Novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima koji je objavljen u Nar. nov., br. 32/15. propisan je sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima koji su zaposleni kod poslodavca kao i o radnicima čiji rad poslodavac koristi.

U časopisu RRiF br. 5/15. daje se prikaz novih i izmijenjenih odredaba u odnosu na prijašnji Pravilnik, ogledne primjerke evidencije podataka o radnicima i evidencije podataka o radnom vremenu radnika, ogledne primjerke posebne evidencije o radnicima, te prekršajne kazne u slučaju ne vođenja ili ne vođenja na propisan način podataka iz gore spomenutih evidencija. Također se ističu i osnovni problemi s kojima se susreću poslodavci pri vođenju propisanih evidencija.

Povratak na vijesti