Financiranje nabave opreme operativnim lizingom

Datum: 10.08.2021, Utorak
Autor: S.B.P.

Ugovor o operativnom lizingu (najmu) jedan je od mogućih načina financiranja opreme koju poduzetnik treba za obavljanje svoje djelatnosti. Predmet ugovora o operativnom lizingu osim osobnih automobila može biti i različita oprema kao što su primjerice autobusi, teretna vozila, traktori, poljoprivredna mehanizacija, računala, uredska oprema i druge vrste utržive opreme.

Značajna razlika kod financiranja operativnim lizingom u odnosu na financijski je u tome što se tijekom trajanja ugovora o operativnom lizingu ne otplaćuje ukupna vrijednost predmeta lizinga nego vrijednost predmeta lizinga umanjena za ostatak vrijednosti koji predstavlja ugovorenu vrijednost predmeta lizinga u trenutku završetka ugovora. Primatelj lizinga nakon završetka ugovora predmet lizinga ne može sam otkupiti nego ga vraća davatelju, no tijekom trajanja ugovora plaća nižu najamninu nego kod financijskog lizinga.

Što je posebna najamnina kod operativnog lizinga i kako ona utječe na visinu najamnine, te što se s njome događa kod prijevremenog raskida ugovora, što je jamčevina, kakav je porezni položaj poslova lizinga i na koji način se operativni lizing evidentira u računovodstvu primatelja lizinga pročitajte članku Računovodstveno i porezno motrište operativnog lizinga opreme objeavljenom u RRiF br. 7/21.

Povratak na vijesti