Računovodstvo povratnog najma prema zahtjevima HSFI-ja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2022
Članak:
Računovodstvo povratnog najma prema zahtjevima HSFI-ja
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Prodaja i transakcija povratnog najma predstavlja model najma kod kojeg vlasnik sredstva prodaje sredstvo lizing-društvu i uzima ga natrag u financijski ili operativni najam. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište povratnog najma kod korisnika najma koji su obveznici HSFI-ja u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 15. Uz to, autorica daje primjere računovodstvenog praćenja povratnoga financijskog i operativnog najma kod prodavatelja imovine odnosno korisnika najma koji se odnose na prodaju i povratni najam opreme, osobnih automobila, teretnih vozila i nekretnina.

  1. Uvod
  2. Računovodstveno praćenje prodaje i povratnoga financijskog najma
  3. Računovodstveno praćenje prodaje i povratnoga operativnog najma
  4. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskiLeasing, #HSFI15, #Leasing, #OperativniNajam, #PovratniNajam