Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Financiranje nabave opreme operativnim lizingom
Utorak, 10.08.2021.

Ugovor o operativnom lizingu najmu jedan je od mogućih načina financiranja opreme koju poduzetnik treba za obavljanje svoje djelatnosti Predmet ...

Vijesti
Financirate li nabavu opreme putem financijskog lizinga?
Utorak, 13.07.2021.

Poduzetnici za obavljanje svoje djelatnosti trebaju različitu opremu Takvu opremu mogu steći kupnjom od drugih no prikladan način je i ...

pip - 7.2021, str. 55
Ugovorno, računovodstveno i porezno motrište poslova lizinga kod poduzetnika
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Lizing kao način financiranja zbog svoje dostupnosti i relativno jednostavne realizacije vrlo je učestali način financiranja nabave dugotrajne imovine trgovačkih ...

rrif - 7.2021, str. 38
Računovodstveno i porezno motrište operativnog lizinga opreme
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Operativnim lizingom mogu se financirati različite vrste opreme Razlika u odnosu na financijski lizing je u tome što se kod ...

Vijesti
Financijski lizing i obračun po naplaćenim naknadama
Četvrtak, 17.06.2021.

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio ...

Sudska praksa
Ugovaranje u korist trećega
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Splitu

pip - 6.2021, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klazulom čl 241 ZOO a Ne može postojati utvrđena ništetnost i ...

rrif - 6.2021, str. 131
Financijski lizing teretnog vozila i obračun PDV-a po naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu financijskog lizinga opreme U ovom praktikumu autor na ...

rrif - 5.2021, str. 62
Nabava dugotrajne nefinancijske imovine i razvrstavanje nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način ispravljanja pogrešaka koje su nastale u prethodnim izvještajnim razdobljima a odnose se na ...

rrif - 5.2021, str. 39
Računovodstveno i porezno motrište financijskog lizinga opreme
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Financijski lizing učestali je način financiranja različitih vrsta opreme kao što su primjerice teretna vozila autobusi traktori poljoprivredna mehanizacija te ...

Vijesti
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Poslodavac može svom radniku kao i svaki obrtnik i samozaposlena osoba samom sebi uplatiti sredstva po osnovi naknade za podmirivanje ...

pip - 6.2020, str. 87
Štete od potresa na zgradama i vinkulacija police osiguranja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ

Vlasnici nekretnina stradalih u potresu 22 ožujka u Zagrebu i okolici uzimali su kredite za kupnju adaptaciju i uređenje zgrade ...

Vijesti
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je novu potporu za očuvanje radnih mjesta za lipanj ali je i dopunio pravila za ...

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada popravke zabatnih ...

Pitanja i odgovori
Financijski lizing nekretnine – nastanak obveze za porez na promet nekretnina
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Društvo je 2015 godine sklopilo ugovor o financijskom lizingu za nekretninu s lizinškim društvom Za nekretninu je u trenutku sklapanja ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2020, str. 174
Izbor lizinga kao načina financiranja
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Na osnovi ugovora o lizingu nabavljaju se i koriste različiti predmeti lizinga a najčešće su to osobni automobili plovila ...

rrif - 2.2020, str. 118
Financijski lizing s motrišta oporezivanja PDV-om
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije o izračunu udjela odbitka pretporeza kod financijskog lizinga te o mogućnosti ...

rrif - 12.2019, str. 174
Ispravak porezne osnovice i odbitak PDV-a kod transakcija vezanih uz financijski lizing – sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 o poreznom tretmanu transakcija vezanih uz financijski lizing U različitim okolnostima ...

rrif - 10.2019, str. 47
Financijski lizing po naplaćenim naknadama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva mogu uz ispunjenje određenih uvjeta plaćati PDV po naplaćenim a ne po izdanim računima odnosno mogu primjenjivati ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2018. godinu - uputa
Petak, 17.05.2019, 410-23/19-16/1

Davatelj: Porezna uprava

pip - 5.2019, str. 115
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Nabava etilnog alkohola u medicinske svrhe Zaprimanje energenata puštenih u potrošnju na benzinskim postajama Korištenje loživa ...

Mišljenja
Usluge turističke agencije i iznajmljivanje električnih bicikala
Petak, 05.04.2019, 334-01/19-01/291

Davatelj: Ministarstvo turizma

rrif - 5.2018, str. 33
Operativni leasing osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Uporaba osobnih automobila putem ugovora o operativom leasingu ima za poduzetnika prednosti ali i nedostatke Jedan je to od ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 03.04.2018.

Dugo očekivano stajalište Porezne uprave u vezi s uporabom osobnih automobila i dr sredstava za osobni prijevoz napokon je ...

rrif - 4.2018, str. 32
Računovodstvo povratnog leasinga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno i porezno motrište povratnog najma kod korisnika najma u skladu sa zahtjevima MRS a ...

rrif - 4.2018, str. 21
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kristina DOMIJAN

Nabava osobnih automobila na financijski leasing jedan je od najčešćih načina njihova stjecanja Specifičnosti financijskog leasinga su evidentiranje predmeta ...

Mišljenja
Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz
Utorak, 27.03.2018, 410-10/18-01/01

Davatelj: Porezna uprava

pip - 11.2017, str. 121
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Porez na dodanu vrijednost kod ugovora o leasingu Porezno pravo PDV Bridge nije sport u smislu direktive ...

rrif - 9.2017, str. 21
Računovodstveno i porezno motrište „prefakturiranih“ troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poduzetnika Često je riječ o tome da porezni obveznici plaćaju račune ...

Mišljenja
Primjena članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost
Srijeda, 30.08.2017, 410-19/17-02/236

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezna osnovica za isporuke rabljenih dobara u okviru posebnog postupka oporezivanja marže
Utorak, 09.05.2017, 410-19/17-02/145

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima
Četvrtak, 13.04.2017, 410-01/16-01/2808

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2017, str. 57
Maloprodaja proizvoda i financijski leasing
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Neprofitnim organizacijama dopuštena je prodaja proizvoda u maloprodaji S obzirom na to knjigovodstveni račun kratkotrajne imovine zaliha treba uključiti ...

pip - 1.2017, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

I Porez na dodanu vrijednost Oporezivanje PDV om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu PPMV i PDV kod prodaje ...

Mišljenja
PPMV i PDV kod prodaje automobila
Srijeda, 21.12.2016, 410-19/16-02/135

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu
Četvrtak, 17.11.2016, 410-19/16-01/165

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Prigovori mjeničnog dužnika
Ponedjeljak, 14.11.2016.

Županijski sud

Mišljenja
Plaćanje posebnog poreza na motorna vozila
Ponedjeljak, 10.10.2016, 410-19/16-11/1634

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 10.2016, str. 34
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici često financiraju nabavu osobnih automobila kroz financijski leasing Osnovne su specifičnosti financijskog leasinga evidentiranje predmeta leasinga u poslovnim ...

Mišljenja
Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
Utorak, 30.08.2016, 410 -19/16-11/1466

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Upravljanje motornim vozilima njemačkih registarskih oznaka
Srijeda, 13.07.2016, 410-19/16-11/1198

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Posudba motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
Ponedjeljak, 13.06.2016, 410-19/16-11/1015

Davatelj: Carinska uprava

pip - 6.2016, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

I Carine Mogućnost primjene postupka 42 i trostranog posla II Posebni porezi i trošarine Unos karamboliranih motornih vozila za rastavljanje ...

Mišljenja
Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici
Utorak, 17.05.2016, 410-19/16-11/792

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Unos vozila koje će biti financirano putem ugovora o financijskom leasingu
Petak, 13.05.2016, 410-19/16-11/789

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Upravljanje iznajmljenim motornim vozilom njemačkih registarskih oznaka
Ponedjeljak, 11.04.2016, 410-19/16-11/598

Davatelj: Carinska uprava

pip - 4.2016, str. 24
Problematika najma vozila iz EU-a
Autor: Ivan PETARČIĆ , bacc. oec.

U članku se pojašnjava problematika kratkoročnog i dugoročnog najma vozila iz EU a Pojašnjava se mogućnost obavljanja djelatnosti najma od ...