Ugovaranje u korist trećega


Predmet: U konkretnom slučaju, žalitelj ne bi bio osoba iz odredbe 337. ZOO-a, jer bi se tek nakon što bi pružatelj leasinga – tuženik, uputio primatelju leasinga ponudu za prodaju predmeta leasinga s odredbom o imenovanju treće osobe, a primateljica leasinga imenovala treću osobu, ostvarile pretpostavke za ugovaranje u korist trećeg.

Broj presude: Gž-1924/2020-2, od 9. ožujka 2021., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Odredbom čl 5 st 4 Zakona o leasingu Nar nov br 135 06 propisano je kako je posao operativnog leasinga pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema određenu opciju kupnje može se prekinuti korištenje uz određene uvjete Prema odredbi članka 24 Općih uvjeta poslovanja tuženika primatelj leasinga je nakon isteka ili pri prijevremenom prestanku Ugovora obvezan vozilo vrati tuženiku u besprijekornom i za promet sigurnom stanju Pri povratu vozila tuženik po ovlaštenoj osobi na trošak primatelja leasinga sastavlja zapisnik o ispitivanju i pregledu vozila koji služi i kao temelj za utvrđivanje vrijednosti vozila nakon isteka ili prestanka Ugovora Na temelju procjene vozila primatelj leasinga prima obavijest o mogućoj ponudi trgovca za kupnju Ako se s ovom ponudom za kupnju suglasi ili ako unutar roka od 8 dana od procjene imenuje trećeg kao kupca uz istodobno plaćanje za cijenu koja mora biti viša od one iz ponude trgovca tada će se obračun Ugovora izvršiti na temelju takve izvršene prodaje vozila Treći imenovan od strane primatelja ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu