Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja

Datum: 06.03.2020, Petak
Autor: Š.G.

      Korisnici državnih potpora za ulaganja (čl. 17. Zakona o poticanju ulaganja – Nar. nov. br. 102/15. i 114/18.) obvezni su tijekom razdoblja u kojima imaju status korisnika potpora podnositi pisana izvješća o izvršenju investicijskog projekta, korištenju poticajnih mjera te očuvanju predmeta investicije i radnih mjesta koja su povezana s tom imovinom.

      Izvješća se podnose mjerodavnom ministarstvu, tj. Ministarstvu za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt (Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb) i Ministarstvu financija Poreznoj upravi.

      Ta izvješća podnose se Poreznoj upravi zajedno s prijavom poreza na dobit (PD obrascem).

      Više o tome može se pročitati u članku Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora objavljenom u časopisu RRiF br. 3/20. str. 165.

Povratak na vijesti