HNB donijela je bitne odluke za poslovanje kreditnih unija

Datum: 26.07.2007, Četvrtak
Autor: Š.G.

U Nar.nov.br. 71. od 9. srpnja objavljene su odluke HNB-a bitnih za poslovanje kreditnih unija:

* Odluka o obliku i načinu vođenja upisnika članova kreditne
unije;Odluka o stopi solventnosti kreditnih unija;
* Odluka o raspoređivanju plasmana i potencijalnih obveza kreditnih
unija te o utvrđivanju izloženosti kreditnom riziku;
* Odluka o financijskim izvješćima kreditnih unija;
* Odluka o nadzornim izvješćima kreditnih unija;
* Odluka o kontnom planu za kreditne unije;
* Odluka o jedinstvenom iskazivanju efektivne kamatne stope na
kredite kreditne unije.

Odluke su na snazi osmog dana od dan objave odnosno od 17. srpnja 2007.

Povratak na vijesti