Iskazivanje internih prihoda

Datum: 25.06.2021, Petak
Autor: T.C.F.

U poslovnoj praksi poduzetnici su često u dvojbi trebaju li pri korištenju vlastitih proizvoda, roba i usluga za vlastite potrebe (troškovi održavanja, za potrebe vlastite dugotrajne imovine, troškovi reprezentacije i sl.) koristiti interne prihode. Priznavanje i utvrđivanje vrijednosti navedenih prihoda nije uređeno računovodstvenim standardima, no pozicija navedenih prihoda u RDG-u propisana je Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

U okviru računovodstvenog praktikuma Uporaba vlastitih proizvoda i usluga za potrebe društva objavljenom u časopisu RRiF br. 6/21., na str. 59. možete vidjeti primjere nekih uporaba vlastitih proizvoda i usluga za vlastite potrebe koji zahtijevaju iskazivanje internih prihoda.

Povratak na vijesti