Isplata predujma dobitka - EVIDENCIJA

Datum: 25.03.2011, Petak
Autor: V.B.

Novost koja je proizašla iz izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dobit, koja je stupila na snagu 4. studenog 2010. sastoji se u propisivanju obveze isplatitelju predujma dobitka (trgovačkom društvu) da vodi evidenciju o osobama kojima je isplaćen predujam, o svotama predujma i dr. podatcima.

U praksi se pojavljuje dvojba od kada treba voditi tu evidenciju: je li od 1. srpnja 2010. kad je stupila na snagu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit ili kad je stupio na snagu Pravilnik o porezu na dobit. Dvojbu je pojačala tehnička greška u našem časopisu RRiF br. 1/11 str. 102. u kojem je pogrešno unesen datum od 1. srpnja, dok se u primjerima daju datumi poslije 4. XI. 2010.

S obzirom na to da je navedena obveza evidencije propisana spomenutim Pravilnikom a ne Zakonom, držimo da je potrebno otvoriti evidenciju samo za one predujmove koji su isplaćeni od 4. XI. 2010. Također, oni koji će početi isplaćivati predujmove dobitka u 2011. tu evidenciju moraju voditi.

Podsjećamo na obvezu isplate dobitka ili predujma dobitka na žiro-račun, a koje pravilo vrijedi od 1. VII. 2010. i poslije temeljem čl. 61. Zakona o porezu na dohodak.

Detaljnije o ovoj problematici pročitajte u RRiF br. 1/11 str. 102 i 103, te br. 3/11 str. 13. i dalje.

Povratak na vijesti