Ispravak i dopuna članka u časopisu RRiF br. 1/13.

Datum: 06.06.2013, Četvrtak
Autor: L.T.J.

U časopisu br. 1/13. u dijelu članka u kojem smo pisali o obvezi plaćanja spomeničke rente za 2012. godinu na stranici 86. greškom  je izostavljeno da se obveza plaćanja spomeničke rente do kraja 2012. odnosi i za djelatnosti označene šifrom NKD 92.00-kockanje i klađenje.

U trenutku pisanja članka (sredina prosinca 2012) na snazi su bile odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov. br. 69/99.do 25/12.) prema kojima su do 31. 12. 2012.bili obvezni plaćati spomeničku rentu slijedeće djelatnosti:


46.35.Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
46.45 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,
47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa i  prijenosa radijskog i televizijskog programa),
64.1 Novčarsko posredovanje,
66.1. Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,
92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Prema članku  4  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  (Nar. nov. br. 25/12.)  za navedene djelatnosti obveza plaćanja spomeničke rente bila je određena do 31.12. 2012.

Nakon toga u Narodnim novinama br. 136/12. izmijenjena je odredba članka 4. toga Zakona prema kojoj se za navedene djelatnosti produžava rok plaćanja spomeničke rente za te djelatnosti do 31.12.2013.

Molimo čitatelje da ovu dopunu i ispravak uzmu u obzir.

Povratak na vijesti