Ispravak Zakona o dodatnom porezu na dobit

Datum: 25.01.2023, Srijeda
NN br. 9/2023

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona« umjesto riječi: »iz« treba stajati zarez.

Povratak na nove propise