Ispravak Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

Datum: 17.04.2020, Petak
NN br. 47/2020

      Iza članka 5. trebaju stajati naslov iznad članka i članak koji glase:

»Naknadna procjena učinka«

      Naslov iznad članka 6. i članak 6. postaju naslov iznad članka 7. i članak 7.

Povratak na nove propise