Izgradnja građevinskih objekata za vlastite potrebe

Datum: 15.07.2021, Četvrtak
Autor: T.C.F.

Pri izgradnji građevinskih objekata (poslovnih zgrada, skladišta, i dr.) za vlastitu dugotrajnu imovinu primjenjuju se zahtjevi HSFI-ja 6 odnosno MRS-a 16. Svi troškovi izgradnje evidentiraju se izravno na računu 0271 – Građevine u pripremi. Taj je račun nositelj troškova građenja na kojemu se akumulira vrijednost troškova građevine dok traje izgradnja.

Svi troškovi nabave zemljišta evidentiraju se izravno na računu 0270 – Zemljište u pripremi.

O tome koji se troškovi uključuju u vrijednost zemljišta, a koji se troškovi uključuju u vrijednost građevinskog objekta pisali smo u članku Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koji je objavljen u časopisu RRiF br. 2/21., na str. 46.

Povratak na vijesti