Izmjena Izvatka iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2012. godinu ("Narodne novine" br. 146/11)

Datum: 25.01.2012, Srijeda
NN br. 11/2012

Redni
broj

Naziv područne obrtničke komore i naziv udruženja obrtnika/U:O:/ pripadnosti obveznika doprinosa u paušalnom iznosu

Visina doprinosa u paušalnom iznosu za

udruženje
obrtnika

područnu
obrtničku komoru

Hrvatsku obrtničku komoru

Ukupno mjesečno 3 + 4 + 5

1

2

3

4

5

6

OBRTNIČKA KOMORA ZAGREB

3

U. ugostitelja ZAGREBA

108,00

15,00

18,00

141,00

Povratak na nove propise