Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

Datum: 09.01.2023, Ponedjeljak
Autor: Đ.J.

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit objavljene u Nar. nov., br. 156/22. primjenjuju se u postupku podnošenja Prijave poreza na dobit, Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu, Izvješća o obračunu poreza na dobit u paušalnom iznosu i Prijave poreza po tonaži broda za 2023. godinu i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2023. godine, osim čl. 7. 8. i 11. Pravilnika - u dijelu kojim se provedbeno propisuje mogućnost korištenja porezne olakšice prema posljednjem Zakonu o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 63/22.) jer se one mogu koristiti već kod prijave poreza na dobitak za 2022. godinu. Pravilnik je stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Važno je istaknuti kako su od 1. siječnja 2023. godine porezno priznati troškovi u vezi s vozilima koja osim sjedišta vozača imaju najmanje 7 ili najviše 8 sjedišta a koja se koriste isključivo za prijevoz radnika u slučaju rada na terenu - ako poslodavac organizira prijevoz radnika do mjesta rada i povratka s mjesta rada te ako se vozila koriste isključivo za takve svrhe.

Povratak na vijesti