Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba

Datum: 05.01.2017, Četvrtak
Autor: Š.G.

      Ministarstvo financija objavilo je kamatnu stopu između povezanih osoba, a u skladu s čl. 14. st. 3. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04. do 115/16.) a koja od 1. siječnja 2017. iznosi  4,97 %. Odluka je objavljena u Nar. nov. br. 123. od 30. prosinca 2016. godine, a primjenjuje se za cijelu 2017. godinu.

      Prema tome kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2017. godinu je 4,97%

      Ta kamatna stopa smatra se najmanjom kamatom koju bi trebalo obračunati kada obveznik poreza na dobitak daje zajmove povezanim osobama - nerezidentima. Ako takve kamate nisu zaračunane (ili su zaračunane manje) tada bi se one (ili razlika između zaračunane manje i kamate prema toj propisanoj stopi) trebale dodati u PD obrascu kao povećanje porezne osnovice.

      Ta kamatna stopa primjenjuju se i na primljene zajmove od povezanih osoba - nerezidenata kao najviše porezno prihvatljive. Ako se kamate nerezidentima plaćaju prema stopi višoj od propisane, razlika iznad kamata prema toj propisanoj stopi dodaje se u PD obrascu kao povećanje porezne osnovice.

      Ta se kamatna stopa primjenjuje i na zajmove između povezanih osoba – rezidenata ako je jedna od njih u povoljnijem poreznom položaju. Povoljniji porezni položaj razumijeva se ako jedna od povezanih osoba:

1. ima povlašteni porezni status, odnosno plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit (npr. posluje na potpomognutim područjima), ili

2. ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja.

Povratak na vijesti