Kapitalizacija troškova posudbe

Datum: 23.09.2021, Četvrtak
Autor: T.C.F.

Troškovi posudbe obuhvaćaju troškove kamata i druge troškove koji nastaju kod poduzetnika u vezi s posudbom izvora imovine. U našoj poslovnoj praksi troškove posudbe najčešće čine kamate po primljenim kreditima banaka, zajmovima od trgovačkih društava i fizičkih osoba. Navedeni troškovi mogu se kapitalizirati odnosno uključivati u vrijednost kvalificirane imovine ako su ispunjeni propisani uvjeti sukladno računovodstvenim standardima.

O tome koji sve uvjeti trebaju biti ispunjeni za kapitalizaciju troškova posudbe može se pročitati u članku Računovodstvo kapitalizacije troškova posudbe koji je objavljen u časopisu RRiF br. 9/21., na str. 47.

Povratak na vijesti