Koje novosti donosi novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

Datum: 08.06.2012, Petak
Autor: LJ.M.

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti utvrđene su djelatnosti obrta iz čl. 18., st. 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak koje se mogu paušalno oporezivati i odnosi se na obrte i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Izmjenom Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br. 61/12.) koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2013. donesene su izmjene koje se odnose na uvjete koje trebaju ispunjavati samostalne djelatnosti, uvjete za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u supoduzetništvu, godišnji paušalni dohodak i dr.

Uvjeti za fizičke osobe koje će se paušalno oporezivati su sljedeći:

- da nije obveznik PDV-a prema Zakonu o PDV-u
- da po osnovi djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% svote za ulazak u sustav PDV-a, odnosno 149.500,00 kn
- da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona.

Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se u sljedećim svotama:

- u svoti od 12.750,00 kn ako u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kn
- u svoti od 17.250,00 kn ako u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kn do 115.000,00 kn
- u svoti od 22.425,00 kn ako u poreznom razdoblju ostvari ukupni godišnji primitak iznad115.000,00 kn do 149.500,00 kn.

Na utvrđeni dohodak primjenjuje se stopa poreza na dohodak od 12% uvećano za prirez, prema rješenju PU, a obveznici ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu na kraju godine. O ostvarenom dohotku u tijeku godine obveznici trebaju predati izvješće na kraju godine na novom obrascu PO-SD koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Opširnije o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti može se pročitati u jednom od sljedećih brojeva časopisa RRiF.

Povratak na vijesti