Kolektivni ugovor, Dodatak 1 i Sporazum

Datum: 02.08.2012, Četvrtak
NN br. 89/2012

Ovaj Kolektivni ugovor zaključen između Vlade Republike Hrvatske, kao poslodavca i Sindikata policije Hrvatske, Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, Carinskog sindikata Hrvatske, Sindikata Porezne uprave Hrvatske, Sindikata pravosudne policije Hrvatske i Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama.

  • Kolektivni ugovor može se vidjeti ovdje.
  • Dodatak 1 može se vidjeti ovdje.
  • Sporazum može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise