Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) - četvrte izmjene i dopune

Datum: 12.08.2022, Petak
NN br. 93/2022

Kolektivnim ugovorom o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – četvrte izmjene i dopune ugovorne strane (HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske) mijenjaju Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je dana 25. rujna 2015. godine. Primjena ovih izmjena i dopuna još uvijek nije proširena (očekuje se donošenje takve odluke) stoga se trenutno odnosno do proširenja primjenjuju samo na potpisnike. Ovim Kolektivnim ugovorom povećane su visine najnižih osnovnih plaća za određene grupe poslova.

Ovaj Kolektivni ugovor može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise