Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja

Naslovnica knjige: Kratki komentar FIDIC-ovih općih uvjeta građenja
E-izdanje
189,00 kn
Kratki komentari: Crvene knjige, Žute knjige, Srebrne knjige, Zlatne knjige, Harmoniziranih uvjeta, Kratkog ugovora i Instrumenata osiguranja
Biblioteka:   Pravna biblioteka
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, siječanj 2013.
Autor:   Dr. sc. Branko VUKMIR
Broj stranica:   324
Jezik:   hrvatski
Napomena:  

Uz ovu knjigu preporučujemo i drugu knjigu od istog autora, a to je: Ugovori o građenju i uslugama savjetodavnih inženjera.

O knjizi  

Kako budućnost razvoja naše građevinske industrije nije samo u Hrvatskoj nego i u izvođenju građevinskih radova u inozemstvu, kod pregovora i ugovaranja poslova naši će se izvođači najčešće susretati upravo s nekim od uvjeta ugovora koje je sastavio FIDIC. Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se spriječe nedostatci, odnosno da se stvori ravnoteža prava i dužnosti te uspostavi pravedna ravnoteža rizika između ugovornih strana. Smatramo potrebnim i korisnim da se naši građevinari i projektanti upoznaju s općim uvjetima FIDIC-a, a najjednostavnije mjesto gdje se to može učiniti je u domaćoj praksi građenja.

Iz predgovora  

Na pisanje ovih kratkih komentara općih uvjeta ugovora FIDIC navele su me tri okolnosti. Ponajprije je to činjenica da u Hrvatskoj do danas nismo razvili vlastite standardne uvjete ugovora o građenju. Posljedica toga je da se i mali i veliki ugovori najčešće sastavljaju od slučaja do slučaja. Takva je praksa veoma štetna za građevinarstvo, i to kako za naručitelje građevinskih radova tako i za izvođače jer dovodi do neujednačenih rješenja pojedinih ugovornih odredaba. Drugo, imao sam mnogo prilika vidjeti kako u nas nije razvijena tehnika upravljanja ugovorima, radi čega je često dokumentacija koja nastaje tijekom izvršavanja radova manjkava, a to stvara poteškoće kod utvrđivanja činjenica i međusobnih potraživanja ugovornih strana. Konačno, u našoj praksi nije razvijena praksa postavljanja i poštovanja strogih rokova u komunikaciji između ugovornih strana tijekom izvođenja radova, što dovodi do neizvjesnosti o pravim troškovima građenja. Nema sumnja da naši izvođači znaju s tehničke strane izvoditi i najsloženije radove građenja, ali pritom često ne znaju za vrijeme izvođenja radova formulirati svoje zahtjeve u posebnom pisanom obliku i o tim zahtjevima na ispravan način obavještavati naručitelje. Posljedica toga su novčani gubitci, jer kad se konačno postave zahtjevi za dodatnim plaćanjem, često nema dovoljno vrijednih dokaza i pravodobnih objašnjenja da su takvi zahtjevi opravdani.

Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se pojava navedenih nedostataka spriječi. S jedne strane, ti su uvjeti ugovora nastojali stvoriti pravednu ravnotežu prava i dužnosti te pravednu ravnotežu rizika između ugovornih strana. Njihovim usvajanjem ugovorne strane se ne moraju truditi da ostvare prednost u podjeli rizika jer je ta podjela unaprijed određena. S druge strane, zahtjevi za formalnim artikuliranjem raznih zahtjeva i njihovo prihvaćanje ili odbijanje prisiljava sudionike da uredno vode međusobno obavještavanje tijekom izvođenja radova te da na propisani način obrazlažu svoje zahtjeve ili njihovo odbijanje. Konačno, postavljeni rokovi i postupci koji su sadržani u ugovornim modelima FIDIC-a temelj su urednog ispunjavanja ugovornih obveza. Pritom, budući da je riječ o ugovornim uvjetima, ugovorne strane imaju slobodu te uvjete i mijenjati kako bi ugovor u pojedinim slučajevima prilagodili svojim potrebama.

Svrha sastavljanja standardnih općih uvjeta ugovora od strane stručnih organizacija, pa tako i od FIDIC-a, je da se ti sastavljaju od strana koje nisu neposredno zainteresirane u konkretnom ugovornom odnosu, a s ciljem pravedne raspodjele rizika između naručitelja i izvođača. To najčešće nije slučaj s ugovorima koje same ugovorne strane sastavljaju od slučaja do slučaja. Bez obzira na to sastavlja li takve ugovore naručitelj ili izvođač, cilj je najčešće isti – ostvariti za sebe povoljniji položaj u budućem izvršenju tog ugovora. Ima mnogo primjera kada naručitelji, posebno u postupcima javnog nadmetanja, nameću izvođačima nepovoljne uvjete ugovora i određuju da će i najmanja izmjena tih uvjeta od strane ponuditelja biti temelj za diskvalifikaciju. Budući da izvođači žele doći do posla, često prihvaćaju takve predloške ugovora, s poraznim rezultatima.

Sadržaj:
Predgovor  
Uvod  
Općenito o općim uvjetima FIDIC-a i o njihovu razvoju 1
Razvoj uvjeta ugovora FIDIC 3
Kratki komentar "Crvene knjige" 35
Uvod 37
Dodatak (appendix): Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NCK-u 140
Prilog (annex): Postupovna pravila za NCK 141
Kratki komentar "harmoniziranih uvjeta" 143
Uvod 145
Pojedinačni komentari određenih članaka HU-a 147
Dodatak: Opću uvjeti Sporazuma o DAA-i u HU-u 158
Kratki komentar "Žute knjige" 161
Uvod 163
Pojedinačni komentari određenih članaka NŽK-a 166
Dodatak: Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NŽK 199
Prilog: Postupovna pravila za NŽK 199
Kratki komentar "Srebrne knjige" 201
Uvod 203
Kratki skupni pregled nekih karakteristika NSK-a 204
Zaključak 228
Kratki komentar "Zlatne knjige" 201
Uvod 231
Kratki skupni pregled nekih karakteristika NZK-a 231
Dodatak: Opći uvjeti Sporazuma o DAA u NSK-u 255
Prilog: Postupovna pravila za NSK 255
Zaključak 255
Kratki komentar "Zrvene knjige" 257
Uvod 259
Kratki skupni pregled nekih karakteristika KO-a 259
Pojedinačni komentari određenih članaka KO-a 261
Pravila za presuđivanje i Sporazum s Presuditeljem 269
Bilješke kao „vodič“ 269
Zaključak 269
Instrument osiguranja - garancije i jamstva 271
Dodatak A: Napomene uz Garanciju Matične tvrtke 274
Dodatak B: Napomene uz obrazac Ponudbene garancije 277
Dodatak C: Napomene uz obrazac 280
Dodatak D: Napomene uz obrazac 283
Dodatak E: Napomene uz obrazac Garancije za predujam 286
Dodatak F: Napomene uz obrazac Garancije za zadržane iznose 289
Dodatak G: Napomene uz obrazac 292
Dodatak (samo za NZK): Napomene uz obrazac 294
Literatura 296
Index 310